SPAČVANSKA ŠUMA

Tko je jedanput bio u toj našoj drevnoj šumi s onim divnim stabarjem, spravnim, čistim i visokim, kao da je saliveno, taj je ne može nikada zaboraviti. Tu se dižu velebni hrastovi sa sivkastom korom, izrovanom ravnim brazdama, koje teku duž cijelog 20 metara visokog debla sa snažnom širokom krošnjom, kojano ga je okrunila, kao stasitog junaka kučma. Ponosito se oni redaju jedan do drugoga, kao negda kršni vojnici krajiški, a iz cijele im prikaze čitaš, da su orijaši snagom, da prkose buri i munji, da su najjači i najplemenitiji u svom carstvu i plemenu.

Citat iz knjige ''Slavonska šuma'', Josip Kozarac

Spačvanska šuma predstavlja najveću cjelovitu šumu hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Prostire se na oko 40.000 hektara, a širi spačvanski bazen je veći i iznosi približno 51.000 hektara. I u Europi, Spačva pripada među najveće cjelovite hrastove šume. Glavne su vrste drveća u Spačvi: hrast lužnjak, poljski jasen, nizinski brijest, obični grab i klen. Ona je, na određeni način, donijela civilizaciju na ove prostore, mnogi su narodi, svih zanimanja dolazili u ovaj kraj radi sječe šuma, dobre zarade i boljega života.

www.strukturnifondovi.hr

www.regionalna-konkurentnost.hr

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 
 
 
 
 
Back to top