O projektu

U sklopu 3. poziva Sheme za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Općini Nijemci odobren je projekt „Centar za promatranje ptica Nijemci“, ukupne vrijednosti 1.222.904,95 eura, u kojoj EU sufinanciranje iznosi 999.835,84 eura ili 81,75%. Cilj projekta Centar za promatranje ptica Nijemci je doprinijeti rastu i razvoju turizma orijentiranog ka razvoju malog i srednjeg poduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta u Općini Nijemci i Vukovarsko - srijemskoj županiji. Provedba projekta će trajati 18 mjeseci.

Gospodarske analize pokazuju da je turizam jedan od malobrojnih profitabilnih sektora koji se smatra važnim pokretačem gospodarskog rasta i novih zaposlenja. U Općini Nijemci turizam je u razvojnoj fazi s ogromnim potencijalima kao što su: biološka raznolikost, prirodno i kulturno nasljeđe praćeno rastom turizma specijaliziranih usluga. Analize provedene kroz projekt Phare 2006 označavaju područja interesa i zahtjeva turista iz EU za specifičnim turističkim proizvodima. Zapažen je veliki interes za promatranje ptica kao specifičnim dijelom turističkih aktivnosti. Činjenica da se broj posjeta turista u Općini Nijemci povećao u zadnjih nekoliko godina te da se na tom području nalazi preko 100 vrsta ptica, nekoliko veoma rijetkih, veliko je osiguranje za poboljšanje turističke infrastrukture kao i osnaživanje i raznolikost turističke ponude u regiji čime se očekuje utjecaj na pokretanje gospodarskog rasta kao i nova zaposlenja.

Partneri na projektu su Turistička zajednica Općine Nijemci te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Vukovarsko-srijemske županije.

Aktivnosti projekta su izgradnja pristupne ceste i opremanje Centra za promatranje ptica, nabava opreme, povezivanje ceste s biciklističkim rutama, uređenje Arboretuma Nijemci, postavljanje tematskog prirodnog dječjeg igralište, edukacije te postavljanje solarnih panela za napajanje rasvjetnih tijela a rezultati projekta su povezanost naselja Nijemci sa Sopotcem kao područjem za promatranje ptica, povezanost s biciklističkom rutom Srijem, obogaćena turistička ponuda novim arboretumom i tematskim dječjim igralištem te postavljeni izvori solarne energije za rasvjetu.

Projekt Centar za promatranje ptica Nijemci je nastavak projekta E.R.S.P.A. koji je financiran Phare 2006 programom. Isti je stvorio turističku rutu u regiji Srijema što je rezultiralo povećanjem razvoja turizma u Općini Nijemci (vodeći projektni partner) i Vukovarsko – srijemskoj županiji. Ovaj projekt je bio važna karika u povezivanju postojećih ruta u ukupnoj turističkoj ponudi, pogotovo jer je projekt E.R.S.P.A. bio razvijen na temelju riječnog turizma te je i dobra baza za razvijanje industrije promatranja ptica u Općini Nijemci i Vukovarsko – srijemskoj županiji.

www.strukturnifondovi.hr

www.regionalna-konkurentnost.hr

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 
 
 
 
 
Back to top