CRKVA SVETE KATARINE

Župna crkva Sv. Katarine, sagrađena na obali Bosuta, na izuzetno lijepom prapovijesnom lokalitetu Gradini, sa školskim primjerom očuvanog opkopa, vrlo je vrijedan kulturno-povijesni spomenik. Iz doba gotičke gradnje do danas ostali su očuvani neki kasnogotički elementi: struktura tlocrta, dio svetišta s gotičkim prozorima i vanjskim potpornjima (kontraforima). To je pretežito barokna jednobrodna crkva s poligonalnim svetištem. Ima vrijedan kasnobarokni i klasicistički unutrašnji inventar. Crkva je teško oštećena u Domovinskom ratu , ali je obnovljena.

www.strukturnifondovi.hr

www.regionalna-konkurentnost.hr

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 
 
 
 
 
Back to top